ลงทะเบียนซื้อตั๋วเครื่องบิน

กรุณากรอกให้ครบ
(เพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษ)

- xxxx - xxxx


เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
 • ผู้ใช้สิทธิ์ ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น โดยสามารถซื้อตั๋วให้บุคคลอื่นได้ แต่ผู้ถือบัตรต้องเดินทางร่วมด้วย
 • สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 10 ใบ/ บัตร/ ปี (ตัดรอบทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี)
 • ตั๋วเครื่องบิน มีอายุการใช้สิทธิ์ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
 • เฉพาะบัตรโดยสารเดินทางเส้นทางภายในประเทศ สายการบินที่ร่วมรายการ ได้แก่ ไทยไลอ้อนแอร์, นกแอร์ และแอร์เอเชีย
 • ราคาบัตรโดยสารต่อท่านต่อเที่ยว รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว มีมูลค่าไม่เกิน 1,200 บาท (ไม่รวมค่าสัมภาระและการเลือกบริการเสริม) หากราคาเกิน 1,200 บาท ลูกค้าต้องชำระค่าส่วนต่างบัตรโดยสารเครื่องบินเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ โดยตรง
 • งดเว้นการเดินทางใน วันศุกร์, ช่วงสงกรานต์ (10 เมษายน - 16 เมษายน) และช่วงปีใหม่ (25 ธันวาคม – 5 มกราคม) ของทุกปี
 • กรุณาสำรองการใช้บริการล่วงหน้า 30 วัน
 • ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ ทุกกรณี
 • วิธีการ/ช่องทางการสำรองที่นั่ง
  1. Call Center : 02-674-5588 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เสาร์, อาทิตย์)
  2. Email : ส่งรายละเอียดการจอง ที่อีเมล sawadeebangkokbank@bkkbox.com
 • ทางบริษัทฯ จัดส่งตั๋วเครื่องบิน ทางอีเมล ในรูปแบบ e-ticket ของสายการบิน
ชำระเงิน
กำลังทำรายการ...